Mobilitet Nordland

logosbeneficaireserasmusrightfunded.jpg - Klikk for stort bilde

Utdanningsavdelingen har, sammen med syv skoler og alle opplæringskontor, tilbud om kompetanseheving gjennom mobilitetsopphold i Europa. Målgrupper: 

 • LLogo Erasmus blå - Klikk for stort bilde ærlinger/elever.   En lærling kan ha opp til 13 ukers praksisopphold ved bedrift i Europa, mens elevgrupper har kortere opphold. Med utgangspunkt i norske læreplanmål Vg3 tar du en del av utdanninga i utlandet. 
 • Fellesfaglærere: Det er anledning for faglærere i fremmedspråk, engelsk, realfag å få faglig påfyll i form av formelle kurs eller hospiteringsopphold.  
 • Yrkesfaglærere/instruktør i bedrift. Tema er 'Læring gjennom praksisopphold i Europa'.  Mer info/søknadsskjema 

For deg som vil vite mer: 

 • Brosjyre  - En kortversjon på papir, med nødvendig kontaktinformasjon.

 • Faglige ledere - yrkesfaglærere
  Påmelding + CV  og send her

 • Lærlinger:
  - Registrér deg her. Så tar vi kontakt. 
  - Skriv søknad + CV  og send her.

 • Fellesfaglærere.
  Under planlegging mobilitet for realfagslærere til Danmark.

 • Andre fag: Ta kontakt med din lokale skoleleder,

 • Facebook. Gruppe for gamle og nye deltakere. 

Nå og i den nære framtid:


 • - - -

 • Sept - Des: IKT-lærling jobber i Nederland.
 • Sept - Nov: HEA-lærling jobber i Spania.
 • September: Faglige ledere og faglærere innen helsefag på seminar i Nederland.
 • Sept - Des: IKT-lærling jobber i Spania.
 • Oktober: RM-elever fra Polarsirkelen jobber i Portugal
 • Oktober: EL-elever fra Polarsirkelen jobber i Tyskland
 • Oktober: Realfagslærere fra flere skoler jobber i Spania.

Interessert i å bli med? Nå er sjansen for deg og din bedrift eller skole!

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Tor Magne Andreassen
Rådgiver