Eiendomsseksjonen forvaltningsområde

Eiendomsseksjonen er organisasjonsmessig plassert som en seksjon i økonomiavdelingen, som igjen er underlagt fylkesråd for plan og økonomi.

Eiendomsseksjonens hovedoppgave er å ivareta fylkeskommunens behov for bygninger ved å:

  • Planlegge og gjennomføre nybygg, tilbygg og større moderniseringer

  • Forsvarlig vedlikehold

  • Forestå inn/utleie av lokaler

  • Forestå kjøp/salg av eiendommer
    -  økonomisk planlegging og styring

  • Holde oversikt over eiendommer

Oppgavene løses i samsvar med de til enhver tid gjeldende politiske prioriteringer.

Eiendomsseksjonen har ansvaret for vedlikehold på bygningsmassen i Nordland fylke i samarbeid med institusjonene.

Hver institusjon (skole, tannklinikk m.m.) har selv ansvaret for driften av institusjonen. De har også ansvaret for brannsikkerhet. Skolene må selv sørge for at pålegg etter tilsyn, f.eks. fra brannvesenet på bygningene utbedres.

Våre bygninger:

Videregående skoler

269  253 brutto m2

totalt 138 bygg

Tannklinikker

3 344 brutto m2

totalt 6 bygg

Kultur

10 788 brutto m2

totalt 18 bygg

Administrasjon

8 202 brutto m2

totalt 1 bygg

Annet

9 126 brutto m2

totalt 11 bygg

Sum

300 714 brutto m2

totalt 174 bygg

Sist endret 04.12.2014 14:58

Tannklinikker som fylkeskommunen eier:

Nordland Kultursenter anno 1900

 

Bodin er navnet på den gamle storgården som omfatter Bodøgård og prestegården. Området ved Bodin kirke, Bodøgård og prestegården er historisk grunn, hvor vi finner opphavet til Bodø som administrativt, religiøst, kulturelt og medisinsk sentrum i Nordland. her finner vi spor av menneskelig virksomhet tilbake til førkristen tid, kirken fra 1200 tallet og en rekke andre kulturminner.

Fylkeskommunens investeringsramme fastsettes i forbindelse med rulleringen av økonomiplan som normalt behandles av fylkestinget i juni hvert år.

Eiendomsseksjonen er fylkeskommunens organ for å gjennomføre byggeprosjekter. Det skjer innenfor de til en hver tid polititske vedtatte prioriteringer og rammer.

Diverse krav til utførelse, materialer og organisering.

Ved Sortland videregående skole, avdeling Kleiva er man nå i gang med å rive minkfarm og drivhus. Prosjektet ventes ferdig mars 2014.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Kurt Solaas
Eiendomssjef