Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Bompengereformen og tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

09.10.2017

Endring av Kulturkort ordningen i Nordland

09.10.2017

Høring - Endring i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

09.10.2017

Høring - Planprogram nytt Helgelandssykehus 2025

09.10.2017

Høring - Reguleringsmagasin for Øvre og Nedre Russvik Kraftverk - Tysfjord kommune

09.10.2017

Uttalelse til høring av revisjonsdokument for Skjomenreguleringen i Narvik kommune

09.10.2017

Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

09.10.2017

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget

09.10.2017

Handlingsplan folkehelsearbeid 2013-2016, status og framdrift 2016 og 2017

09.10.2017

Høring av planendring - Røvatn kraftverk - Ballangen kommune

09.10.2017

Statusrapport helsefremmende videregående skoler

09.10.2017

Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

09.10.2017

Orientering fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø om Prosjekt utvikling av tannhelse-tjenesten.

09.10.2017

Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om samarbeidet med Kina

09.10.2017

Høring - fremtidig ferje - og hurtigbåttilbud i Nordland

09.10.2017

Tertialrapport 2 - 2017

09.10.2017

Til høring - Forslag til verneplan for Ursvatnet, Oksbåsen, Eidsvatnet og Etterseterbekken - Brønnøy, Bindal og Vefsn kommuner

09.10.2017

Læreplassituasjonen i Nordland

09.10.2017

Yrkesopplæringsnemndas årsmelding 2016

09.10.2017

Samlokalisering av videregående skoler i Narvik og i Mosjøen

09.10.2017

Fremtidig organisering av elev- og miljøtjenesten ved de videregående skolene i Nordland

04.12.2017

Fylkeshuset - ny fløy

04.12.2017

Idrettsstrategi for Nordland

04.12.2017

Regional kompetansestrategi

04.12.2017

Regional kompetansestrategi for Nordland

04.12.2017

Rullering av regionale handlingsprogram

04.12.2017

Status eiendomsforvaltning, tilstandsrapportering og vedlikeholdsplan

04.12.2017

Utvikling av tannhelsetjenesten i Nordland

04.12.2017

Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

04.12.2017

Økt friskoleetablering - utfordring for fylkeskommunale skoler

04.12.2017

Årsmelding Ungdommens fylkesråd 2016-2017

04.12.2017

Fant du det du lette etter?