Planlagte saker til Nordland fylkesting

Planlagte saker til fylkestinget per 16.11.2017

 

16.11.2017 13:31

 

Tittel

Dato

Oppsigelse av avtale om deling av gevinst på salg av konsesjonskraft med kommunene Sørfold, Beiarn og Bindal

04.12.2017

Klager på saksbehandling i forhold til utredning om fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland

04.12.2017

Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om Landmaktproposisjonen

04.12.2017

Høring - NTP 2018-29 Forslag til handlingsprogrammer for Statens Vegvesen og Kystverket

04.12.2017

Utvikling av tannhelsetjenesten i Nordland - Forslag til ny klinikkstruktur

26.02.2018

Endring av Kulturkortordningen i Nordland

26.02.2018

Fremtidig organisering av elev- og miljøtjenesten ved de videregående skolene i Nordland

26.02.2018

Fylkeshuset - ny fløy

26.02.2018

Idrettsstrategi for Nordland 2018 - 2022

26.02.2018

Kulturstrategi 2018

26.02.2018

Rapportering og rullering av regionale handlingsprogram - Kultur, miljø og folkehelse

26.02.2018

Regional kompetansestrategi for Nordland

26.02.2018

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2017

26.02.2018

Fant du det du lette etter?