Bibliotek

Bok - Klikk for stort bilde Fylkesbibliotekene driver utviklingsarbeid, rådgivning og veiledning overfor bibliotekene og kommunene i Nordland. Nordland fylkesbibliotek skal bidra til at alle bibliotek i fylket kan formidle informasjon og kultur til fylkets befolkning, uansett hvilken kommune de bor i.

Nordland fylkesbibliotek har til oppgave å ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling.

 

Fylkesbiblioteket har på årsbasis ca 30.000 utlån. Dette er bøker og andre medier som når ut til befolkningen i hele Nordland. I tillegg tilbys det veiledningstjenester innen hele bibliotekområdet, kursvirksomhet og kompetanseheving, forfatterturneer og lesestimulerende tiltak.

Fylkesbiblioteket har ansvaret for driften av den sørsamiske bokbussen. Denne besøker 13 kommuner i Nordland og Nord-Trøndelag. I tillegg er Litteraturnett Nord-Norge tillagt fylkesbibliotekets ansvar. 

Fylkesbiblioteket er rådgiver for litteraturdelen i Den kulturelle skolesekken, og arrangerer hvert år sommerleir for ungdom med interesse for skriving og litteratur. 

Det satses på prosjektutvikling, og spesielt på IKT og videreutvikling av webbaserte brukertjenester. Kontakt med bibliotekfaglige miljøer i inn- og utland er en viktig del av bibliotekutviklingsarbeidet.

  

Fant du det du lette etter?