Forvaltning av høstbart vilt og innlandsfisk

steffi.jpg - Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen har regionalt forvaltningsansvar for de fleste høstbare arter av vilt og innlandsfisk. Dette innebærer at for eksempelvis elg, hjort og rådyr er det fylkeskommunen som har førstelinjeansvaret på regionalt nivå, primært i rollen som veileder, tilrettelegger og koordinator for forvaltningen. Ansvaret gjelder også forvaltning av innlandsfiskeressursene i fylket, med vekt på bevaring av gode fiskemuligheter for fritidsfiskere og økt verdiskaping.

Fylkesmannen i Nordland har forvaltningsansvaret for våre største rovdyr. Jakt etter disse artene skjer gjennom årlig lisenstildeling.

Merk: myndighet til å godkjenne skuddpremier er delegert til kommunene. Nordland fylkeskommune skal likevel ha saker om skuddpremie til uttalelse.

 

 

Vellykket forvaltningssamling 8.-9. september

Tidlig i september avholdt fylkeskommunen forvaltningssamling med kurs i bruk av Hjorteviltregisteret i Bodø. Vi takker deltakere, kursholdere og innledere som bidro til en lærerik og inspirerende samling. Du kan lese mer om samlingen og foredragene som ble holdt her. 

 

 

Vedtak av utvidet jakttid på elg i Nordland i 2016

Du kan lese mer her.

 

 

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk

Nordland fylkesting vedtok i mars 2016 Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028. Planens dokumenter:

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2016-2028 (PDF, 998 kB)

 

 

Tilskudd til viltformål og lokale vilttiltak 2016

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse har fordelt årets tilskudd til viltformål og lokale vilttiltak. Du kan se fordelingen her.

 

 

Utvidet jakttid for elg og hjort

Forskrift om utvidet jakttid på elg i deler av Nordland i 2015

Fylkesråden for kultur, miljø og folkehelse har den 1. september 2015 besluttet forskrift om utvidet jakttid på elg i Nordland i 2015.

Les mer om forskrift om utvidet jakttid på elg i deler av Nordland i 2015 

Fant du det du lette etter?
Håkon Renolen
Rådgiver

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø