Nettskolen i Nordland

webtop_NiN_2.png - Klikk for stort bilde

Nettskolen i Nordland ble vedtatt etablert i fylkestingsak 129/12 og ble satt i drift fra og med 1. august 2014.

Nettskolen i Nordland tilbyr nettstøttet opplæring innen flere fag. Siden starten av Den Åpne Skolen (nå Nettskolen i Nordland) i 1998 har vi utviklet tilbudet til å omfatte flere fellesfag og programfag på videregående nivå.

Se våre fagtilbud her

Den Virtuelle Matematikkskolen (DVM)

DVM er et prosjekt i regi av Senter for IKT i utdanningen, der ungdomsskoleelever gis mulighet til å ta Matematikk 1T (Vg1) via et nettbasert og fleksibelt undervisningsopplegg. Nettskolen i Nordland er leverandør av DVM for ungdomsskoleelever i Nordland fylke.
 

Klikk her for mer informasjon om DVM og påmelding for skoleåret 2017/18.

 

Om Nettskolen i Nordland

Gjennom Nettskolen i Nordland har Nordland fylkeskommune utviklet et svært fleksibelt og brukervennlig tilbud for personer som har behov for opplæring og som samtidig er avhengig av å bo hjemme, delta i arbeidslivet og i sosiale og samfunnsmessige aktiviteter i nærmiljøet.

 

Primært er dette tilbudet tenkt å gi innbyggerne i Nordland et godt og tilpasset opplæringstilbud via internett, men personer fra andre fylkeskommuner kan også søke om å delta forutsatt ledig kapasitet. De aller fleste deltakerne er voksne med eller uten rett til videregående opplæring, men det gis også tilbud til lærlinger, ungdom i Oppfølgingstjenesten (OT) og andre med særskilte behov. På sikt vil det også komme flere tilbud til elever med ungdomsrett.

 

Se også Nettskolen i Nordland på Facebook!

iktsenteret.png

Er du ungdomsskoleelev og veldig god i matematikk? Ønsker du å gjøre deg ferdig med matematikk 1T mens du ennå går på ungdomsskolen?

Da er Den virtuelle matematikkskolen (DVM-1T) et godt tilbud akkurat for deg.

community-154715_640.png

I artiklene nedenfor har vi samlet en del spørsmål som ofte stilles fra søkere og deltakere om Nettskolen i Nordland eller nettstøttet/nettbasert opplæring.

Her finner du svar på spørsmål du kan ha om bruken av It's Learning.

 

Her finner du svar på noen spørsmål omkring finansiering av opplæringa.

 

Her finner du svar på noen spørsmål som du kan ha når det gjelder vurdering (karaktersetting) og eksamen.

 

Her finner du svar på noen spørsmål du kan ha mht. gjennomføring av ditt studium i Nettskolen i Nordland.

 

Her finner du svar på noen spørsmål du kan ha når du starter opp i Nettskolen i Nordland.

 

Her finner du svar på noen spørsmål du kan ha før du starter i Nettskolen i Nordland.

 

penger3

Elever fra Nordland

For elever som er bosatt i Nordland fylkeskommune er all veiledning via Nettskolen i Nordland gratis. For voksne gjelder spesielle regler for lån av lærebøker og lån/bruk av PC. Ta kontakt med et studieverksted eller Voksenopplæringa i Nordland fylkeskommune for næremere infomasjon.

voksen5

For å studere ved en høgskole eller et universitet kreves det i dag at du minimum har generell studiekompetanse. Dette kan du oppnå ved bl.a ved å studere en del fellesfag gjennom Nettskolen i Nordland.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Ketil S Sivertsen
Eksamens- og dok.ansvarlig
Geir Hareide Hansen
leder
Kjell Mørk
Rådgiver