Elevavtale for PC i skolen

Til skolestart 2017/2018 tar Nordland fylkeskommune i bruk et nytt system som vil forenkle signering og betaling for elevPC-ordningen (og gratis læremiddelordning). Systemet er web-basert og elever som starter på Vg1 skoleåret 2017/2018 må logge seg inn på vår nye portal for signering og betaling. (Under arbeid og derfor enda ikke tilgjengelig.)

Portalen vil fungerer slik at så fort elevene får Feide-konto kan de logge inn med denne og få autogenerert en kontrakt for ElevPC- og læremiddelordning. (Avtale om lån av bøker, lærebøker og andre læremidler er slått sammen med avtale om leie av bærbar PC/Mac.) Deretter kan eleven på en enkel måte gi sine foresatte tilgang til å logge seg inn. Foreldrene vil da kunne bruke Bank-id for å signere kontrakten, og deretter betale med betalingskort.


Når inntaket av elevene er klart vil informasjon gå ut til elevene via sms. I sms-en vil det være lenke til kontraktsmodulen der utfyllende informasjon vil bli lagt ut. (Under arbeid og derfor enda ikke tilgjengelig.)

Utfyllende informasjon om signering av avtale og betaling vil legges ut i vår nye portal når den er klar.

I meny til høyre finner du lenke til Taps- og skademeldingsskjema samt Utlånsavtale for bærbar datamaskin (korttidslån).

Fant du det du lette etter?