Adresse- og kontaktinformasjon

Ansatte ved Figurteatret      

E-post: figurteatret(a)nfk.no  NB! Erstatt (a) med @ 

Ansatte med kontaktinformasjon:

Daglig leder: Geir-Ove Andersen

Daglig leder er økonomisk og administrativt ansvarlig for FiN, samt planlegger, gjør klar kontrakter, er produksjonsleder, markedsfører, selger og planlegger forestillinger og turneer.  

Tlf: 75 65 17 78
Mobil: 916 68 108
geiand(a)nfk.no  NB! Erstatt (a) med @

Kunstnerisk leder: Preben Faye-Schjøll

Preben er kunstnerisk ansvarlig for alt som berører virksomheten ved FiN.  

Tlf: 75 65 17 81
Mobiltelefon: 975 21 606 
prefay(a)nfk.no  NB! Erstatt (a) med @  

Produsent: Anne Silje Kolseth

Produsenten planlegger, gjør klar kontrakter, er produksjonsleder, markedsfører, selger og planlegger forestillinger og turneer.  

Tlf: 75 65 13 53
Mobil: 47 37 62 63
produsent.fin(a)nfk.no  NB! Erstatt (a) med @

Tekniker: Jan Erik Skarby

Jan Erik er teatrets tekniske sjef. Han jobber med alt det tekniske ved teatret som lysdesign, lys og lyd og hjelper til med bygging av scenografi.  

Tlf: 75 65 17 76
Mobil: 916 123 99 
tekniker.figurteatret(a)nfk.no   NB! Erstatt (a) med @

Tekniker: Tim Lucassen

Teknikeren jobber med alt det tekniske ved teatret som lys og lyd og hjelper til med bygging av scenografi.  

Tlf: 75 65 17 82
Mobil: 905 78 284
timluc(a)nfk.no   NB! Erstatt (a) med @

Produksjonsassistent: Anne Sørfjell

assistent.figurteatret(a)nfk.no  NB! Erstatt (a) med @

Tlf: 75 65 17 77
Mobil: 417 68 275
Anne vasker og holder teateret i orden. I tillegg syr og fikser hun forskjellig for produksjonene og sørger for "fredagsvaflene" (Figurteatrets viktigste HMS-tiltak).