Gulljerv til Figurteatret!

På bildet er alle prisvinnerne samlet: I midten, Figurteatrets produsent, Anne Silje Kolseth.  Under festivalen Showbox, i Oslo, delte Norsk Scenekunstbruk ut prisen Gulljerven. Figurteatret i Nordland ble tildelt Gulljerven i kategorien åpen klasse!

Prisen gir heder til scenekunstnere, kompanier, utøvere, teknikere, turnéleggere og alle andre som står på for å få scenekunsten ut til barn og unge i hver krik av Norge.

Figurteatret i Nordland ble tildelt Gulljerven i kategorien åpen klasse, med følgende begrunnelse:
Juryen ønsker å gi denne prisen for lang og tro tjeneste, og en ekstra tommel opp for å slippe til utøvere utenfor eget kunst- og fagfelt under pandemien. De er nominert fordi de er en fabrikk for utvikling av scenekunstproduksjoner for barn-unge, løfter og utvikler figurteateret som uttrykk.

En stor takk til de som har nominert Figurteatret, for juryens gode ord og oppmuntrende oppmerksomhet. En stor takk til alle samarbeidspartnere gjennom 30 år i scenekunstens tjeneste. Og ikke til minst alle nåværende og tidligere ansatte ved Figurteatret.

Les mer og se alle vinnerne her: https://www.scenekunstbruket.no/2021/12/02/vinnere-av-gulljerven-2021