Ny kunstnerisk leder ved Figurteatret

Yngvild Aspeli Kristin Aafløy Opdan Etter sommerferien 2022 tiltrer ny kunstnerisk leder ved Figurteatret i Nordland.

Yngvild Aspeli har akseptert et tilbud om et fire års åremål som ny kunstnerisk leder ved Figurteatret i Nordland (FiN). Aspeli er mest kjent for sitt arbeid i det norsk-franske figurteaterkompaniet Plexus Polaire, og deres utstrakte internasjonale virksomhet. Hun er kjent for en som bidrar til utvikling figurteatersjangeren, og som har åpnet figurteatret for et bredere publikum. FIN ser frem til at Yngvild bringer med seg sin erfaring som prosjektskaper, regissør, utøver, leder og nettverksbygger.

Som ny kunstnerisk leder vil Yngvild Aspeli være en viktig bidragsyter i en svært spennende tid FiN nå går i møte. Vertskommune og fylke samarbeider aktivt for mer hensiktsmessige produksjonslokaler for Figurteatret. Parallelt med arbeidet for nytt teaterbygg arbeides det aktivt for økt statlig støtte til FiN, med muligheter for utvidet aktivitet. I tillegg er Nordlands fylkeshovedstad, Bodø, Europeisk kulturhovedstad i 2024.

FiN og Yngvild Aspeli tilrettelegger slik at hun vil kunne fortsette sine forpliktelser som både utøver og regissør i Plexus Polaires aktivitet i perioden. Yngvild Aspeli sier følgende i en kommentar:

«Figurteatret i Nordland har under Preben Faye-Schjølls ledelse blitt et betydningsfullt internasjonalt landemerke for figurteater og visuelt teater, og det er derfor en stor ære å bli utnevnt som Figurteatrets neste kunstneriske leder.

Figurteatret i Nordland har vært et utslagsgivende sted for meg som teaterskaper og det føles viktig å nå kunne ta del i videreføringen av det unike og verdifulle som dette teatret bidrar med teatermiljøet. Figurteatret i Nordland er et av de sjeldne stedene hvor kunstnernes og kompanienes behov er prosjektets hjerte og hovedfokus, uten av den grunn ha mindre forståelse av betydningen av å nå ut til et publikum. Og i en stadig mer effektiv verden hvor også kunst har blitt en forbruksvare, er verdiene Figurteatret representerer verdt å verne og kjempe for.

Når jeg i august 2022 flytter til Stamsund for å begynne i åremålsstillingen på fire år, kommer mitt fransk-norske teaterkompani Plexus Polaire til å fortsette å turnere med sin selvstendige administrative struktur. Jeg kommer også til å fortsette mitt virke som utøvende kunstner, siden jeg er overbevist om at det er som aktiv og skapende at jeg kan tilby mest som kunstnerisk leder på Figurteatret. Figurteatret og Plexus Polaire kommer til å fungere uavhengig, men ha en tett dialog, siden målet er at samarbeidet kan styrke Figurteatrets posisjon som referansested for nyskapende figurteater.

For at en kunstform skal kunne eksistere, leve og utvikle seg, er det essensielt å ha et sted dedikert til å styrke og forsvare denne kunstformen. Det å aktivt jobbe for en bedre forståelse for hva figurteater er og kan være, betyr å både forsvare kjernen i håndverket og samtidig la kunstarten utvikle seg. Ved å produsere og turnere arbeid som representerer mangfoldet innen figurteater og visuelt teater kan Figurteatret i Stamsund fortsette å være et sted hvor det skapes innovativ og engasjert teaterkunst.»


Yngvild Aspeli tiltrer etter sommeren 2022, da nåværende kunstneriske leder Preben Faye-Schjøll går av med alderspensjon.