Open call for co-productions - deadline September 15!

Mann på bad, stor gullfisk i badekaret - Klikk for stort bildeHet Houten Huis - Ik...eh Ik! Moon Saris

 

Søk Figurteatret om samproduksjon! Søknadsfrist 15. september!
Apply for co-production with NVT! Application deadline on the 15th of September! 

Nordland Visual Theatre offers co-production, pre-projects and residence.
Deadline for applications: 15 March and 15 September.
NOTE: We do plan one to two years ahead. Keep this in mind when applying.
Information about the application in ENGLISH.

Figurteatret i Nordland tilbyr scenekunstnere ordninger innenfor samproduksjon, forprosjekt og sommerresidens.
Søknadsfrist er hvert år 15. mars og 15. september.
MERK: Vi planlegger ett til to år inn i fremtiden. Husk det når du søker.
Informasjon om søknad på NORSK