Open call for co-productions.

Ritsj - Katma Mariell Lind Hansen  Søk Figurteatret om samproduksjon. Apply for co-production with NVT. Application deadline September 15th. 

Nordland Visual Theatre offers co-production, pre-projects and residence.
Deadline for applications: 15. March and 15. September.
NOTE: We do plan one to two years ahead. Keep this mind when applying.
Information in ENGLISH.

Figurteatret i Nordland tilbyr scenekunstnere ordninger innenfor samproduksjon, forprosjekt og sommerresidens.
Søknadsfrist er hvert år 15. mars og 15. september.
MERK: Vi planlegger ett til to år inn i fremtiden. Husk det når du søker.
Informasjon på NORSK