SECOND CHANCE - siste forprosjekt på Figurteatret før sommeren

Second Chance  

Tvillingsøstrene og utøverne, Julie og Cecilie Solberg, i samarbeid med scenograf Mari LB Kamsvaag på prosjektet SECOND CHANCE.

Forestillingen har planlagt premiere våren 2022 ved Black Box Teater i Oslo.

Tvillingsøstrene og utøverne, Julie og Cecilie Solberg, i samarbeid med scenograf Mari LB Kamsvaag, utforsker i prosjektet SECOND CHANCE menneskets natur i lys av gamle myter, kloning og design av mennesket. Med inspirasjon fra ulike eldre myter og folkesanger som Fanitullen, Kain og Abel og Tvo systre kretser temaet rundt menneskelig design og opprinnelse.

På Figurteatret jobber de blant annet med å støpe og skape nye falske lemmer og kunstige kroppsdeler, identiske til de ekte kroppsdelene til de eneggede tvillingene. Sammen med bevegelsesmateriale, vil de utforske ulike muligheter for fysiske, dramatiske situasjoner og scenarioer med kombinasjonen av ekte og falske kroppsdeler.

Ved å kopiere egne kroppsdeler, skaper de klonede deler av seg selv. De kunstige kroppsdelene kan bli sett på som en forlengelse av deres egne kropper eller mulige nye skapninger, og stimulere videre til assosiasjoner rundt menneskelig design og opprinnelse. Tematisk rammer disse inn menneskets evne til å ta liv.

Overlevelse er en av menneskets sterkeste drifter, men til hvilken pris? SECOND CHANCE vil assosiere rundt menneskers evige forsøk på overskride dødens grense.

 

Second Chance 

Second Chance