BEHANDLINGSPROSESSEN I 6 TRINN.

Kort forklaring, steg for steg av søknads- og behandlingsprosessen.

RUNDE I

1. Du sender inn søknad før fristen. Søknadsfrist er hvert år 15. mars og 15. september.
MERK: Vi planlegger ett til to år inn i fremtiden. Husk det når du søker!
Eksempel:
Søker du høsten 2024 er tidligste sannsynlige samarbeidsmulighet for oss høsten 2026!
 

2. Vårt kunstneriske råd behandler søknaden din sammen med andre innkomne søknader.
 

3. Vi melder tilbake til deg om utfallet av den første runde av søknadsprosessen. Resultat kan forventes 1 måned etter deadline for søknad.

RUNDE II

4. Hvis du er en av de som blir invitert videre i prosessen inviterer vi deg vanligvis opp til Stamsund (på vår regning) for å diskutere prosjektets innhold mer inngående og for å se etter konkrete muligheter for et samarbeid (f.eks. fremdrift, budsjett, finansiering, potensielle spilleoppdrag etc.). Dette er også en fin anledning for oss til å presentere oss selv, teatret og Stamsund.
 

5. Hvis begge parter etter dette fortsatt sier ja til samarbeid tilbyr FiN deg en intensjonsavtale. Avtalen kan vedlegges dine søknader som du sender andre finansieringspartnere.

RUNDE III
 

6. Neste steg for deg blir å finne andre sponsorer til å dekke resten av utgiftene. Når finansieringen er sikret og alle er glade, kan vi signere en bindende kontrakt.
 

Merk!

På grunn av stor etterspørsel etter produksjonsplass må du i dag beregne ca. 1 ½ til 2 år fra søknaden er sendt til prøveperioden kan starte i Stamsund ved Figurteatret i Nordland.
 

"WHAT IS FIGURTEATRET?" See the VIDEO and learn more.