Ekstrautlysning! Open call!

Figurteatret i Nordland (FiN) tilbyr ordninger innen forprosjekt og arbeidsopphold i perioden 1. mars til 25. juni -2021. Tilbudet retter seg mot profesjonelle prosjektskapere innen scenekunst*. Scenekunstnere innenfor det frie feltet, uansett sjanger, kan søke om arbeidsopphold med varighet på to-fire uker.

 

OBS! FiN gjør samtidig oppmerksom på at den ordinære søknadsfristen 15. mars avlyses/utsettes. Dette kan du lese mer om her: Important notice about NVT’s call for co-productions!

Hva du kan søke om?

  • - tilbudet går til søkere med en god idè, som ikke har hatt mulighet til å prøve den ut eller fått konkretisert/prosjektert den ytterligere.
  • - tilbudet gjelder søkere som trenger prøve- og produksjonslokaler til utvikling eller ferdigstilling av prosjekt

Hva kan vi tilby?

Utøvere som velges ut får disponere teateret i perioden i Stamsund. Les mer om FiN her.

FiN dekker oppholdsutgifter i den perioden gruppen er i Stamsund, dvs reise t/r Stamsund, støtte til diett og losji. I dialog med FiN vil det også være mulig å søke om dekning av produksjonsutgifter.

Søknad må inneholde:

  • Kort prosjektbeskrivelse, maks 15 linjer
  • Produksjonsplan med ønsket tidsrom for opphold, samt oversikt over medvirkende
  • Et forenklet budsjett med inntekt og utgift.

 For å oppnå samarbeid må søker være organisert som selvstendig næringsdrivende eller firma.

Søknadsfrist og info

Søknadsfrist: Mandag 22. mars 2021. 
Søknad merkes med «Ekstrautlysning» og sendes til application.fin@nfk.no

Har du spørsmål kan du kontakte oss på tlf 916 68 108 

 *på grunn av dagens reiserestriksjoner rettes tilbudet primært mot prosjektskapere som ikke omfattes av reiserestriksjoner.