Important notice about NVT’s call for co-productions!

Søknadsfristen 15. mars avlyses/utsettes. 
Application deadline March 15 is cancelled. Klovn - Klikk for stort bilde   

NORSK:
Figurteatret kansellerer den ordinære utlysningsrunden 15. mars. Neste søknadsfrist er 15. september. Bakgrunnen for kanselleringen er at Figurteatrets planer er rammet av flere programendringer, utsettelser og kanselleringer. Dette skyldes i hovedsak Covid.
Eventuelle søknader som blir innsendt til søknadsfristen 15. mars vil ikke bli behandlet før ved neste søknadsbehandlingsrunde. Som er etter søknadsfristen 15. september.  
Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre for deg.

MERK: Ekstrautlysning! Prosjektskapere kan søke om residens/R&D som kan gjennomføres nå, vinteren/ våren 2021. Les mer her.

ENGLISH:
Nordland Visual Theatre cancels the application deadline March 15th. Next application deadline is September 15. The reason for this cancellation is all the changes, delays and cancellations NVT have been forced to do, mainly due to Covid.
If we do receive applications in March, they will not be treated until the treatment round after the September 15th deadline.
We are sorry for any inconveniences this may cause for you.